23. a 24. října 2017 - Seminář na téma čistá likvidace komunálního odpadu

Ve dnech 23. a 24. října 2017 jsme uspořádali seminář pro zástupce odborů životného prostředí, popř. příbuzných odborů odpadového hospodářství krajských úřadu České republiky na téma čistá likvidace komunálního odpadu.

Tato osvětová akce se konala v prostorách naší nové laboratoře v Dubenci u Příbrami, kde jsme pro účastníky semináře připravili poutavé přednášky.

Populární formou jsme přítomné seznámili s procesem termického rozkladu materiálů (pyrolýzou) a pokračovali formou volné diskuze na toto téma. Do programu semináře byla zakomponována praktická ukázka termického rozkladu odpadů, kde jsem přímo před přítomnými předvedli celou sekvenci rozkladu materiálů na naší laboratorní jednotce elektrotermického rozkladu. Tímto způsobem byl ekologicky zlikvidován vzorek komunálního odpadu, o jehož složení se mohli přesvědčit všichni naši posluchači. Výstupem této ukázky byl procesní olej a plyn, jehož vlastnosti, popř. kvalitu jsme demonstrovali již v průběhu procesu rozkladu laboratorními přístroji a analyzátory.

Tyto výstupní produkty lze i v praktických provozních podmínkách bezpečně jímat, skladovat, popř. po jednoduché úpravě jinak využít, zejména pro energetické účely a beze zbytku tak využít potenciál jinak obtížně zpracovatelného, nebo nerecyklovatelného odpadu.

Zúčastnění zástupci krajských úřadů se vyjadřovali velmi pozitivně k této akci.

Tato praktická zkušenost bude přínosem pro jejich práci při objektivním posuzování budoucích projektů a pomocníkem při rozhodování o jejich případné realizaci.