61. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Jako členové klastru Wasten ,  srdečně zveme  odbornou veřejnost na konferenci „FÓRUM KLASTRŮ V4“, která se bude konat dne 10. 10. 2019 v rámci doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu – ENVITECH 2019.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků. Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Klíčovým tématem bude oblast cirkulární ekonomiky, která bude řešena na Mezinárodním veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVITECH, přidruženém k MSV Brno.

Klastr WASTen tímto navazuje na stávající spolupráci s partnerskými klastry zemi V4: polským Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, maďarským KEXPORT Cluster a nově také se slovenskou Asociací podnikatelů v odpadovém hospodářství (APOH).

Během posledního setkání klastrů, v rámci květnového veletrhu PLASTPOL v Polsku (květen 2019), vznikla myšlenka na vytvoření mezinárodního Visegrádského klastru nebo obdobné iniciativy, která vylepší vyjednávací pozici při jednání o podobě legislativy odpadového hospodářství v souladu s moderními principy nakládání s odpady a také povede ke zlepšení možností mezinárodní spolupráce členů v rámci prostoru V4.

FÓRUM KLASTRŮ V4

Místo konání: Pavilon P, sál P4 

Program:

1. Představení činnosti klastrů V4 a jejich členů: 9.00 – 9.15 WASTen, z.s. Česká republika, Bc. Vojtěch Brož 9.15 – 9.30 Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Polsko, Mgr. Grzegorz Solarz 9.30 – 9.45 KEXPORT Environmental Nonprofit Ltd. , Maďarsko, Zoltán Toronyi 9.45 – 10.00 Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodářství (APOH), Slovensko, Ing. Dušan Magula

2. Odborné příspěvky členů klastrů WASTen, z. s. v tematice oběhového hospodářství: 10.00 – 1015 „Termická depolymerizace a řešení kalů z ČOV metodou termického rozkladu“, doc. RNDr. Miloslav Baciak, ENRESS s.r.o. 10.15 – 10.30 „Inovativní možnosti materiálového využití směsných odpadních plastů“, Ing. Jakub John, VIA ALTA a.s. 10.30 – 10.45 „Zpracování kalů z ČOV z hlediska cirkulární ekonomiky“, Ing. Karel Prokeš CSc., AGMECO LT,s.r.o. 10.45 – 11.00 „Detekce POP látek v životním prostředí a jejich odstraňování“, Ing. TOMÁŠ OCELKA, Ph.D., E&H services a.s. 11.00 Oficiální vyhlášení spolupráce klíčových klastrů odpadového hospodářství zemí V4 – podepsání mezinárodního Memorandum o vzájemné spolupráci klastrů odpadového hospodářství zemí V4