AgriKonference - 10. ročník, Litomyšl

28.01.2019

Dne 10. 1. 2019 se představitel naší společnosti zúčastnil agriKonference 2019 v Litomyšli.

První blok přednášek byl zaměřen na oblasti prezentované společností agriKomp Bohemia. Ředitel společnosti pan Martin Mrůzek nastínil budoucnost a perspektivu bioplynových stanic v České republice do roku 2030.

Byla zde taktéž krátce zmíněna příslušná směrnice Rady EU, která řeší navýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů v Evropvě až na 32%. Česká republika je v tomto ohledu co do množství takto získané energie pouze podmůměrným producentem s předpokladem dosáhnout podílu 20%, resp. 24% energie z obnovitelných zdrojů. Důraz bude kladen na udržení stávajícího počtu bioplynových stanic a přestavba některých z nich pro výrobu bio methanu.

Další přednáška se týkala nových motorů kogeneračních jednotek 250 kW a to motorů OC13.

Poté následovala přednáška o olejích pro motory kogeneračních jednotek a zastřešování koncových skladů, kde vystoupil i uživatel BPS Jelšava o výkonu 2MW s praktickými zkušenosti se zastřešením koncového skladu.

V odpoledním bloku přednášek byla vedena žívá panelová diskuse za účasti ředitele Českého sdružení pro biomasu, z.s. CZ Biom, ředitelky Zemědělské ekologické regionální agentura z.s. ZERA, ředitele společnosti agriKomp Bohemia a provozovatele naší nejstarší bioplynové stanice Velké Albrechtice u Bílovce. Diskuze se dotýkala zejména tématům obnovitelných zdrojů energie, energetického využití odpadu, novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie, ale i tématu možného navýšení cen emisních povolenek.

Velké množství dotazů delegátů se týkalo využití kalů z čistíren odpadních vod. Z vystoupení paní ředitelky společnosti ZERA je zřejmá tendence řešení problematiky a využití kalů z ČOV zejména procesem termického rozkladu kalů. Využití kalů z ČOV v bioplynových stanicích se jeví, vzhledem k jeho složení, jako nevhodné.