AgriKonference, IX. ročník

18.01.2018

Dne 18. 1. 2018 se představitel naší společnosti ing. Libor Baraňák Ph.D. zúčastnil IX. ročníku agriKonference 2018, kterou pořádala společnost agriKomp Bohemia v hotelu Sladovna Černá Hora. První blok přednášek byl zaměřen na oblasti prezentované společností agriKomp Bohemia. Ředitel této společnosti Martin Mrůzek ve své první přednášce nastínil budoucnost bioplynových stanic v ČR, neboť od roku 2013 překvapivě nebyla v České republice spuštěna žádná další nová bioplynová stanice. Byla nastíněna i velmi zajímavá myšlenka o bio-metanu. Velmi zajímavá byla taktéž přednáška o nabízených kogeneračních jednotkách společnosti agriKomp Bohemia a o vývoji a výzkumu v této oblasti, přednesené ing. Magdou Vičíkovou.

Druhý blok přenášek byl věnován zahraničním zkušenostem, zejména přednáškou společnosti agriKomp GmbH Německo, a taktéž velmi zajímavou přednáškou o bioplynových stanicích v Chorvatsku, kde je v současné době v provozu pouze 31 bioplynových stanic. Oproti situaci v České republice však v Chorvatsku dbají na dodržování limitů stanovených v tzv. „Nitrátové směrnici“, předpisu Evropské unie č. 91/676/EHS, vytvořeného pro ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělství. Od roku 2011 jsou všechny nové bioplynové stanice v Chorvatsku realizovány pro zpracování zejména biologických odpadů (závodní a školní jídelny, odpad z jatek, odpad z ryb a mušlí, odpad z mlékáren, apod.). Zajímavá byla i přednáška o plynových analyzátorech GOLIATH.   

V odpoledním a podvečerním bloku přednášek byly dále prezentovány firmy spolupracující s agiKompem například v oblastech oleje, nebo tribotechnice plynových motorů. Velmi podnětnou byla přednáška zástupce CZ BIOM pana Moravce na téma překompenzace s webovou aplikací www.prekompenzace.cz .

V průběhu konference byly navázány nové obchodní kontakty s provozovateli bioplynových stanic a se zástupci subjektů, které pečují o jejich spolehlivý a hospodárný provoz. Těmto účastníkům byl krátce představen nový výrobek naší společnosti, a to přípravek na úpravu a zvýšení produkce bioplynu produkovaného ve fermentorech bioplynových stanic, který bude uveden na trh v průběhu února tohoto roku.