Částé dotazy

Co s nadbytečným digestátem z bioplynové stanice?

Vaše situace není výjimečná, dostali jsme podobné dotazy z více míst. Obvykle na ně odpovídáme, že jsou možná následující dvě možnosti:

1. ZPRACOVÁNÍ DIGESTÁTU NA KVALITNÍ HNOJIVO
Postup není nijak složitý, odbyt hnojiva není na rozdíl od digestátu vázán na region, kde vzniklo. Na bioplynce oddělíme separátorem pevnou část a takto vzniklý separát po částečném vysušení smícháme s k tomuto účelu vyvinutému a prověřenému biopřípravku CN FORTE (ve vhodném poměru stanoveném podle parametrů digestátu). Dostáváme tak kvalitní hnojivo, které lze prodávat volně ložené, balené nebo granulované.

2. VYUŽITÍ DIGESTÁTU PRO VÝROBU PLYNU, OLEJE NEBO ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE
Podobně jako u výroby hnojiv oddělíme separátorem z digestátu separát, který můžeme doplnit odpadní nebo cíleně pěstovanou biomasou a po dosušení ho zpracujeme v zařízení na termický rozklad. Výsledný plyn můžeme využít např. pro krytí vlastní spotřeby tepla v zařízení a olej lze buď prodat nebo využít v kogenerační jednotce produkující tepelnou a elektrickou energii. Tepelnou energii lze s výhodou využít i pro uvedené sušení.

V obou případech Vám ale po oddělení separátu zbývá větší množství kapalného fugátu. Ten lze využít pro hnojení méně náročných ploch (pastviny apod.) nebo ho vyčistit buď na úroveň přípustnou pro vypouštění do vodních toků nebo na úroveň užitkové vody pro zemědělce či pro jiné využití. Zpětné vracení fugátu do fermentorů (ředění vstupního substrátu) není příliš vhodné pro sice pomalý, ale trvalý nárůst obsahu těžkých kovů a kyselin ve fermentorech. Obě řešení uvedeného nadbytku digestátu ale pro rozhodování o jejich aplikaci vyžadují na počátku dobrou znalost vlastností a parametrů digestátu. Tyto parametry Vám po dodání vzorků digestátu může změřit a spočítat Vaše laboratoř. Pokud to není možné, může tyto práce provést laboratoř ENRESS a to včetně doporučení dalšího postupu. Další informace a podrobnosti můžete získat na první (bezplatné) konzultaci v naší společnosti po objednání telefonicky nebo e-mailem.

Nemůžu zjistit jaký je rozdíl mezi spalováním a pyrolýzou. Můžete mi to objasnit?

Spalování probíhá za přebytku kyslíku, zdrojem kyslíku pro spalování je vzduch. Spalování probíhá podle druhu spalovaného odpadu při teplotách 800 – 1200 °C. Reakce jsou exotermní, hlavním produktem spalování je energie využitelná pro výrobu tepla nebo elektrické energie. Produkty těchto vedlejších reakcí při spalování odpadů tvoří z hlediska životního prostředí nežádoucí podíl ve spalinách a proto je nutnou součástí spaloven odpadů kromě jiných i zařízení čištění spalin.

Pod pojmem pyrolýza rozumí termický rozklad látek bez přístupu kyslíku tedy v atmosféře, ve které nedochází ke spalování. Reakčními produkty jsou plyny, plynné uhlovodíky, stejně jako pevné, koksu podobné zbytky s inertními materiály.

Vážení kolegové na Vašich www jsem se dočetl, provádíte konzultační činnost ohledně pyrolýz, proto moje otázka zni: Jsme společnost, která se dlouhodobě zaobírá likvidaci autovraků. Při této likvidaci vzniká až 25 % odpadu, který je dále nezpracovatelný. V souladu s vyhláškou o odpadech je problém dalšího nakládaní s tímto odpadem. Je možné tento odpad likvidovat ve Vašem zařízení?

Ano v našem zařízení pro termicky rozklad je nožné tento odpad likvidovat, ale je nutné podotknout, že musí být prostý kovových častíc. Toto zařízení dokáže likvidovat pneumatiky, veškeré plásty autosedačky, těsnění a podobně. Pro plnohodnotné konzultování této problematiky doporučuji osobní návštěvu, kde Vám na našem laboratorním zařízení předvedeme likvidaci Vámi přineseného odpadu.

Využijte prosím formulář níže k položení dotazu. Odpovíme Vám a pokud bude dotaz dostatečně relevantní, zobrazí se i zde na této stránce.

Captcha