Deň odpadového hospodárstva v Bratislavě - 23.11.2017

Účast delegáta naší společnosti ENRESS na 13. ročníku kongresu Deň odpadového hospodárstva Bratislava.

Dne 23.11.2017 se zástupce naší společnosti ENRESS s.r.o. ing. Libor Baraňák Ph.D. zúčastnil kongresu "Deň odpadového hospodárstva" v Bratislavě.

První blok přednášek měl podtitul „Európske a národné politiky odpadového hospodárstva“. Byl zahájen příspěvkem Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky na téma řešení problematiky oběhového hospodářství a skládkování v horizontu do roku 2030. V té době se předpokládá skládkovat pouze 5 %  odpadu a do oběhového hospodářství se bude vracet až 70 % recyklovaných materiálů. V současné době má Slovenská republika nejnižší poplatky za skládkování a skládkuje se až 60 % odpadů.

Na Slovensku taktéž pracují dvě spalovny komunálních odpadů a již dnes jsou pochybnosti, zda Slovensko splní včas požadavky Evropské komise.

Další příspěvky z prvního bloku patřily německy hovořícím řečníkům. První z nich byl příspěvek o řešení komunálního odpadu v rakouském hlavním městě Vídni. Zde, v samotné Vídni, pracují trvale tři spalovny komunálního odpadu a zajímavá byla zejména informace o poplatku víděňských obyvatel  za roční odvoz v týdenních intervalech 120 l nádoby s komunáním odpadem, který činí 237 EUR. Dalším zajímavým příspěvkem byla informace o řešení obalového hospodářství v Německu – cirkulární ekonomika. 

Po přestávce byl zahájen druhý blok přednášek na téma „Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov“.

První příspěvek byl z České republiky, který pojednával o zavedeném odlišném způsob třídění odpadů na základě motivace občanů. V dnešní době je tento systém již v 80 městech a obcích ČR. Systém byl velmi kladně přijat v rámci kongresu. Po tomto příspěvku byla prezentována firma Volkswagen Slovakia a její řešení s odpady. Velmi zajímavě tento blok ukončil příspěvek z cementářského průmyslu o využití odpadů v průběhu výroby slínku v cementářské peci. Slovensko v současné době využívá až 52 % odpadů pro výroba TAP (tuhé alternativné palivo), převážně ze zahraničí.

Po obědě nás čekal poslední třetí blok „Nakladanie s odpadmi v SR“. Po úvodní přednášce na téma limitů zhodnocování a recyklace odpadů a jejich vedení v rámci několika států, včetně České republiky následovalo velmi zajímavé vystoupení představitelů svazu měst a obcí a představitelů asociace podnikatelů v odpadovém hospodářství.

V průběhu kongresu byly navázány kontakty s několika českými i slovenskými subjekty, kterým byla prezentována činnost naší společnosti a naše laboratorní jednotka elektrotermického rozkladu materiálů.