Filtrace procesního oleje

24.08.2018

V rámci kooperace naší společnosti se slovenským obchodním partnerem, který je výrobcem specializovaných systémů termické depolymerizace čistých tříděných odpadních plastů, jsme byli požádáni o řešení problematiky filtrace získaného procesního oleje tak, aby byl přímo použitelný jako palivo do těžkých spalovacích motorů.

Míra znečištění paliv do spalovacích motorů je řešena platnými normami, které stanovují maximální velikost přítomných fragmentů mechanických nečistot ≤ 5 µm, maximální celkový obsah nečistot ≤ 24 mg/kg a taktéž hodnotu pH.

Pro tento úkol jsme navrhli mechanicko-chemické filtrační zařízení, které je složeno ze dvou mechanických filtrů a elementem s chemickou filtrační vložkou. Úkolem chemické filtrační vložky je optimalizace hodnoty pH.

 

 Byly navrženy tři varianty řešení:

a)      Laboratorní filtrační zařízení

Laboratorní zařízení s jedním mechanickým filtrem a jedním chemickým elementem bude sloužit pro účely naší laboratoře v rámci poskytování sužeb pro naše zákazníky.

 

b)     Přenosné filtrační zařízení se dvěma filtry

 

 

 

Toto zařízení bylo s úspěchem odzkoušeno v naší laboratoři opakovaně na 25 l znečištěného oleje a následně byl proveden zátěžový test u slovenského zadavatele, kde bylo za velmi krátkou úspěšně přefiltrováno 1.500 litrů znečištěného oleje.

 

 

Po filtraci bylo provedena následná analýza reprezentativního vzorku oleje s následujícími parametry:

Datum zkoušky

Přístroje

Sušící váhy Kern DLT

Mikroskop elektronový

Váhy analytické

Stanovení čistoty podle

NAS 1638, ISO 4407

 

Před filtrací

Po filtraci

Mech.nečist.

43 mg/kg

18 mg/kg

Frakce 50 a více mikronů

4 %

0 %

Frakce 50–25 mikronů

8 %

2 %

Frakce 25–10 mikronů

12 %

1 %

Frakce 10–5 mikronů

32 %

16 %

Frakce 5 a méně mikronů

44 %

81 %

Obsah vody

1,80 %

0,60 %

 

 

c)      Průmyslové filtrační zařízení se čtyřmi filtry

V letních měsících byla varianta průmyslové filtrace krátkodobě zkušebně instalována a úspěšně odzkoušena v provozních podmínkách na Slovensku.