NIPONN SHOKUBAI - Japonsko

23.04.2018

Na základě doporučení našeho čínského obchodního partnera nás oslovila společnost NIPONN SHOKUBAI z Japonska se svým výrobním závodem v Ósace, se žádostí o spolupráci při řešení problematiky odpadních polymerů, které vznikají při výrobě polykarboxylátů. Taktéž vyjádřili zájem o náš technologický návrh spolehlivé likvidace těchto odpadních polymerů a jejich případné využití pro energetické účely. Naše společnost pověřila návštěvou této japonské společnosti a jednáními s jejími zástupci doc. Bačiaka, specialistu v oblasti výzkumu, který v rámci své pracovní cesty zajistil všechny potřebné informace a podklady k našemu posouzení a následnému návrhu řešení. 

Z technických jednání vyplynulo, že společnost NIPONN SHOKUBAI vyrábí kapalný polymer na bázi karboxylových kyselin a tento polymer používá jako základní bázi  pro výrobu povrchově aktivních látek ve stavebnictví. Ve své podstatě se jedná o polypropylenglykol-monomethyl-eter. Vedlejší produkt vznikající při polyadici  v objemu 100 tisíc tun ročně mají zájem termickou depolymerací rozložit a dále energeticky využit. Japonský zákazník předal vzorek předmětného produktu a jeho následný rozbor v laboratoři ENRESS Dubenec potvrdil, že se jedná o zasíťovaný alifatický polymer s těmito vlastnostmi:

Barva nažloutlá
pH vpichem 6,3
Hustota 1,19 g/ml
Sušina 48 %

Na základě elementárního rozboru jsme zjistili:

Uhlík 76 %
Vodík 21 %
Oxid 3 %

Vzhledem k tomu, že se jedná o kapalnou substanci, byla použita dávková laboratorní jednotka termické depolymerizace. První pokus jsme zaměřili na dehydrataci při teplotě 205 °C a dosáhli jsme následné materiálové bilance získaných produktů:

1. plynná frakce 6 % (určeno dopočtem)

2. kapalná frakce 41 % (z toho 87 % H2O, zbytek CxHy

3. pevný sklovitý zbytek 53 %

Druhý pokus byl prováděn při procesní teplotě 320 °C s následující materiálovou bilancí získaných produktů:

1. plynná frakce 11 % (určeno dopočtem)

2. kapalná frakce 57 % (z toho 69 % H2O, zbytek CxHy

3. pevný zbytek 32 % /z toho 61 % C, zbytek těkavé látky)

 

Třetí pokus byl po té prováděn při procesní teplotě 450°C s následujcíí materiálovou bilancí získaných produktů:

1. plynná frakce 22 % (podíl CH4 byl 64,5 %, zbytek CO, CO2, H2 a O)

2. kapalná frakce 71 % 

3. pevný zbytek 7 % (z toho 81 % C, zbytek těkavé látky)

Získaná kapalná a plynná frakce byla následně podrobena testu výhřevnosti na kalorimetru s těmito hodnotami:

1. plynná frakce výhřevnost 41 GJ/T

2. kapalná frakce výhřevnost 32 GJ/T

 

Výsledky našich expertýz byly po té prezentovány představitelům japonského NIPONN SHOKUBA, který projevil zájem o dodání termické depolymerační jednotky se vstupním hodinovým výkonem 800 litrů. V současné době jsme ve fázti přípravy oficiální obchodní nabídky, kterou hodláme oficiálně předložit zájemci do konce června tohoto roku.