Optimalizace parametrů BPS

06.03.2018

Methan+ je komplexní přísada vyvinutá a určená pro zvýšení produkce metanu přímo ve fermentorech bioplynových stanic, nebo taktéž pro úsporu vstupního substrátu tam, kde je výkon bioplynové stanice limitován z vnější, a zároveň optimalizuje důležité parametry bioplynu, jako hodnotného a kvalitního paliva pro pohon instalovaných kogeneračních jednotek.

Mezi nejvýznamnější vlastnosti Methanu+ jistě patří následující:

- zkvalitňuje rozklad sušiny vstupního substrátu ve fermentorech bioplynových stanic a tím výrazně zvyšuje účinnost procesu fermentace

- zvyšuje obsah metanu CH4 a tím obohacuje produkovaný bioplyn

- snižuje obsah škodlivých NOx

- významně snižuje obsah škodlivého sulfanu H2S po doporučenou hodnotu výrobců kogeneračních jednotek

- snižuje opotřebení motorů kogeneračních jednotek, plynových rozvodu bioplynových stanic a měřících senzorů

- umožňuje buď zvýšení výkonu bioplynové stanice, nebo snížení potřebného množství vstupního substrátu při zachování stejného výkonu, nebo obojí současně. V obou případech aplikace Methanu+ zvyšuje efektivním způsobem zisk majitele BPS.

Methan+ byl v těchto dnech uveden na trh prostřednictvím našeho partnera a výhradního distributora společností GROUP AT s.r.o Praha a současně bude Methan+ představen odborné veřejnosti účastí našich zástupců na Týdnu výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018, který je pořádán ve dnech 6. – 8. března 2018 v Hustopečích. Letošní TVIP zastřešuje tři tematicky specializovaná odborná setkání, a to konferenci APROCHEM, symposium ODPADOVÉ FÓRUM a konferenci Průmyslová ekologie. Hlavní novinkou pro přednášející je zařazení partnerského časopisu Waste Forum do databáze SCOPUS