Poděkování KÚ JčK

Krátce po ukončení dvoudenního vzdělávacího semináře pro II. a III. obce Jihočeského kraje, který byl pořádán Krajským úřadem Jihočeského kraje ve dnech 23. a 24. listopadu 2017 v hotelu Zvíkov, Zvíkovské podhradí, jsme obdrželi děkovný dopis od ing. Hany Pacákové, představitelky KÚ JčK.