Přístrojové vybavení laboratoře ENRESS

02.10.2018

V rámci zvyšování kvality našich poskytovaných laboratorních služeb a zejména pro zvýšení efektivity naší práce jsme naše laboratorní přístrojové vybavení doplnili o velmi efektivní, rychlé a spolehlivé zařízení na měření základních ukazatelů plynu OPTIMA 7 BIOGAS. Toto přenosné zařízení umožňuje operativní měření v několika pracovních módech. Jedná se módy měření ovzduší, bioplynu i spalin a je možné jej provádět přímo v provozech bioplynových stanic, depolymerizační jednotek, kogeneračních jednotek apod.

Další přístrojem, který rozšiřuje rozsah našich laboratorních služeb, jejich rychlost a efektivitu, je rentgenový spektrometr Niton XL3T umožňující provádět velmi rychlé a přesně chemické elementární analýzy nejen pevných látek i kapalin.

V praxi to znamená, že můžeme provést chemickou prvkovou analýzu vstupního materiálu před jeho termickou depolymerizací a následně stejnou metodou provést elementární analýzu získaného procesního oleje i pevného inertního zbytku. Získáme tak velmi rychle naprosto přesný profil procesu depolymerizace i s jeho výsledky.

Znalost těchto výsledků je velmi důležitým aspektem při technologických návrzích a aplikacích našeho zařízení, případně jeho periferií v praktickém provozu.