Prostředek METHAN+ a čištění bioplynu

Jedná se o speciálně vyvinutý přípravek-směs minerálů a makroelementů, stopových prvků a dalších složek, určených pro stabilizaci a optimalizaci biologického procesu při výrobě bioplynu v bioplynových stanicích. Poměrně zásadně zvyšuje podíl methanu v bioplynu a současně významně snižuje potřebné množství vstupních surovin.

Zajišťuje vysoký výkon fermentoru. Dlouhodobou aplikací METHAN+ dochází k úpravě biologie a optimalizaci fermentace, dochází k maximálnímu využití vstupních surovin.

Při stejné dávce vstupních surovin je produkováno vyšší množství bioplynu. Působením speciálních složek METHAN+ je dosaženo velice efektivního rozkladu celého spektra vstupních substrátů čímž je maximálně využit jejich potenciál.

Reguluje pH a hodnotu FOS/TAC. Individuálním přístupem a skladbou přípravku METHAN+ je optimalizován proces fermentace a redukována tvorba nežádoucích procesů.

Redukuje tvorbu sulfanu. Směs METHAN+ svými komponenty optimalizuje prostředí fermentoru a při biologickém procesu efektivně redukuje tvorbu sulfanu v bioplynu, který váže v substrátu, tím zlepšuje kvalitu bioplynu.

Snižuje obsah dusíkatých látek METHAN+ podporuje vazbu dusíku a redukuje inhibiční účinky, stabilizuje tak biologii fermentace.

Snižuje pěnění digestátu. Jednou ze základních směsných složek přípravku METHAN+ je i funkční prvek pro redukci vzniku různých typů pěn. Na základě konkrétní analýzy je možné individuálně upravit složení přípravku METHAN+ pro každé jednotlivé zařízení BPS a umožnit plný výkon každého fermentoru. Prostředek je vyráběn v České republice.

Poskytujeme kompletní související služby a jedinečné know-how, víme, co provoz bioplynové stanice obnáší, známe nutnosti přesné analytiky.

Naše související služby především zahrnují:

  •          Odborné poradenství (posouzení individuálních prvků zařízení)
  •          Detailní analytika (odběr a certifikovaná analýza vzorků z fermentoru)
  •          Měření bioplynu
  •          Individuální přístup (doporučení a případná úprava směsi METHAN+)

Další nová služba pro bioplynové stanice je možnost odsíření plynu pomocí externí čistící kolony, kterou lze v menším měřítku předvést na bioplynové stanici.

Čistící kolona se skládá z kapalných a pevných sorbentů, které připravili naši specialisté po dlouhodobém zkoušení v naších laboratořích.

Podporu bioplynových stanic řeší ve firmě ENRESS Ing. Libor Baraňák PhD. (baranak@enress.eu), který je připraven odpovědět všechny vaše dotazy.