Služby v oblasti podpory bioplynových stanic

Pro technologické posouzení bioplynové stanice (BPS) naše společnost nabízí tyto laboratorní úkony:

- Odběr substrátu a jeho homogenizaci                                                

- Zjištění TS /celkové sušiny/v substrátu na sušicích vahách            

- Změření pH substrátu                                                                            

- Odběr digestátu a jeho homogenizace                                                 

- Zjištění TS v digestátu                                                                               

- Změření spalitelných látek v digestátu                                                  

- Změření pH v digestátu                                                                              

- Změření výskytu těžkých kovů v digestátu Kadmium, Olovo, Rtuť, Arzén, Chrom, Měď, Molybden,

Nikl, Zinek v souladu s nařízením                                                           

- Změření minerálních látek v digestátu celkový Dusík, Fosfor, Draslík /NPK/                                                       

- Změření plynu a jeho složení, se zaměřením na CH4, CO, CO2, O2, H2S, Nox v plynovém chromatografu a

BIOGAS 7                                                                                                          

- Změření karboxylových kyselin RCOOH v fermentoru                      

- Test na antibiotika                                                                                                                   

- Vyhotovení závěrečného protokolu                                                    

 

Pro provedení těchto úkonů potřebujeme od zákazníka

2 litry substrátu

2 litry digestátu

Přístup k odběrovému místu plynu.

Podporu bioplynových stanic řeší ve firmě ENRESS Ing. Libor Baraňák PhD. (baranak@enress.eu), který je připraven odpovědět všechny vaše dotazy a zaslat ceník uvedených laboratorních prací.