Stali jsme se členy CZ BIOM

Stali jsme se členy CZ BIOM,  českého sdružení a profesního spolku pro biomasu s cílem společného prosazování legislativy v oblasti využívání biomasy, bioplynu a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem s podílem na společném prosazování a propagaci využívání biomasy na odborné i procesní úrovni.