TVIP 2018 - Hustopeče

21.03.2018

Ve dnech 6. až 8. března 2018 probíhal 13. ročník  Odpadového fóra - v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP) - v Hustopečích u Brna. V rámci konference Průmyslová ekologie jsme představili naši společnost ENRESS a popsali řešení problematiky termické depolymerizace rašeliny pro konkrétní zahraniční firmu. Úspěšná přednáška vyvolala po skončení bloku diskuzi, během níž byli naši odborníci zavaleni řadou doplňujících dotazů.

Z přednášek nás v sekci "Průmyslová ekologie" zaujalo téma „Aktuální otázky oběhového hospodářství se zaměřením na plasty“ - přednášející Ing. Pavlína Kulhánková z Ministerstva průmyslu a obchodu - o plastech, jejich historii, o růst množství odpadových plastů - roční navýšení činí 9 %. Nastínila vize a úkoly ze strany Evropské komise o využití recyklátů - v současné době se zpětně využívá jen 6 %, navýšit se má na 24 %. Dalším zajímavým tématem se zabývala přednáška “Oběhové hospodářství v praxi“, kterou přednesl generální ředitel Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., ze společnosti SUEZ. 

Následný den proběhla zajímavá exkurze do jaderné elektrárny Dukovany, v odpoledním bloku zazněly přednášky na téma odpadních vod a ovzduší. Společenský večer s degustací mandloňovice a vína se stal příležitostí k navázání dalších kontaktů s těmi, kteří se dlouhodobě zajímají o termické procesy. 

Poslední den odpadového fóra přišel na řadu nejzajímavější blok, "Odpady". Na úvod vystoupila doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. z Banské Bystrice s přednáškou „Prehľad problematických požiadaviek na kvalitu druhotného paliva z pyrolýznych technológií“. Rozebírala i vyhlášku 228/2014 o palivech z odpadů - v té souvislosti i předsedající konference uvedl, že by klasická motorová nafta neprošla parametry, které jsou ve vyhlášce nastavené pro kapalné palivo z odpadů. Velmi zajímavá byla i přednáška Ing. Kateřiny Chamrádové, Ph.D., z VŠB-TU Ostrava, Institutu environmentálních technologií - na téma „Alternativní maloobjemové substráty pro bioplynové stanice“. Po skončení vyvolala bouřlivou diskusi na téma bioplynových stanic, do které se zapojili i naši odborníci.